Kogsbølle-Dyrehaveskoven

 

 

Denne del omhandler strækningen fra Kogsbølle trinbræt og gennem Dyrehaveskoven, en strækning på 600 m, hvoraf en del benyttes som kørevej til et hus inde i skoven og er derfor let at færdes på. 

På strækningen ses rester af banehegn, led og et kendingsmærke for Kogsbølle trinbræt.

Strækningen er gennemgået den 17/9-2008

 

  

Til venstre lå Kogsbølle trinbræt hvor fundamentet stadig kunne ses indtil for nylig, men området er nu forandret en del (foto: srk 17/9-08)

 

Endnu i 2003 kunne fundamentet for skuret, der gav ly til de rejsende, ses. Kogsbølle trinbræt lå 30,7 km fra Svendborg (foto: srk 31/5-03)

 

Lige efter Kogsbølle trinbræt fortsatte banen mod syd ind i en mindre skov ved Dyrehaven. Banestrækningen tjener nu som adgangsvej til det gamle skovfogedhus (foto: srk 17/9-08)

 

Rester af banehegnet på østsiden næsten samme sted som foregåede billede (foto: srk 17/9-08)

 

Banestrækningen set mod Kogsbølle kort før skovfogedhuset (foto: srk 17/9-08)

 

Hvad der ligner et sidespor er nu indkørslen til skovfogedhuset. I banens tid gik tilkørselsvejen bagom huset. Længere ude mod syd ses en lysning hvor skoven ender og banen fortsatte mod Slude (foto: srk 17/9-08)

 

Rester af banehegnet ses flere steder. Her kort før indkørselen til huset i banens højre side set mod syd (foto: srk 17/9-08)

 

Her ses skovfogedhuset, der nu anvender en del af den gamle banetracé som tilkørselsvej gennem skoven. Sporet mod syd fortsatte lige ud i SNB's tid (foto: srk 17/9-08)

 

Her ses banens forløb den modsatte vej ved skovfogedhusets tilkørselsvej (foto: srk 17/9-08)

 

Kort efter skovedfogedhuset i sydlig retning ser banestrækningen sådan ud (foto: srk 17/9-08)

 

Næsten samme sted som foregående foto set den modsatte vej. Det ses tydeligt, jordarbejdet har været betydeligt på dette sted (foto: srk 17/9-08)

 

Lidt længere fremme dukker resterne af et led op. Den bedst bevarede del findes på venstre side set fra Nyborg. På højre side er der kun en enkelt lodretstående skinne (foto: srk 17/9-08)

 

Ved leddet ses to korte telefonpæle med zink-inddækning og et hvidt kryds, der hviler op ad den ene pæl. Det var kendingsmærke for holdepladser uden sidespor og hovedsignaler og var placeret 500 m før trinbrættet. I dette tilfælde Kogsbølle. Oprindelig bestod det af to hvide krydser anbragt mellem de to pæle (foto: srk 17/9-08)

 

Her ses resterne af leddet, det hvide kryds og de to telefonpæle yderst til højre mod Kogsbølle (foto: srk 17/9-08)

 

Den gamle strækning set mod Kogsbølle med en tilstødende skovvej til venstre kort før skovstrækningen ender mod syd. De to lodrette skinner fra leddet anes midt i billedet (foto: srk 17/9-08)

 

Dette billede er taget, hvor SNB forlod Dyrehaveskoven i sydlig retning. Hvem kan forestille sig, at her kørte togene med damp og diesel i en menneskealder? Der ses intet af banens forløb længere. Arealerne er atter overgået til landbrugsdrift. Næste stop var Slude Holdeplads (foto: srk 17/9-08)

 

Her endte gamle Nyborg Kommune

 

KLIK HER  for at se hvad der er tilbage i Slude-Frørup-Øksendrup-Rygård