Bynkel-Kogsbølle II

 

 

Dette afsnit starter 700 m syd for Bynkel Holdeplads eller 1 km nord for Kogsbølle trinbræt og er således en fortsættelse af 6. del. 

Også her lå banen i enten udgravninger eller på dæmninger. Enkelte steder meget tilgroet og svært fremkommelig.

Andre rester fra banens tid er sparsomme. Der findes enkelte hegnsstolper i meget dårlig stand.

Strækningen mellem Bynkel og Kogsbølle kunne have haft tre kilometersten (km 31,0 - 31,5 - 32,0); men ingen blev fundet.

Gennemgangen er foretaget den 20/9-2009

 

1 km nord for Kogsbølle trinbræt. Her ses elhegnet, der afsluttede gennemgangen i forrige afsnit 700 m syd for Bynkel Holdeplads, fra den modsatte side (foto: srk 20/9-09)

 

Samme sted som forrige billede. Foruden elhegnet ses to ledstolper af skinnestykker, der tydeligvis indikerer, at her har der været en overkørsel i banens tid (foto: srk 20/9-09)

 

Umiddelbart efter elhegnet mod syd starter en større udgravning, hvor banen lå. Denne er meget tilgroet og vanskelig at passere. Ved starten af udgravningen observeredes en del vinbjergsnegle og en bunke store sten (foto: srk 20/9-09)

 

Lidt længere mod syd ser der sådan ud nede i udgravningen, der ikke indbyder til en rask gåtur (foto: srk 20/9-09)

 

Ca. 130 m længere mod syd er udgravningen stadig meget tilgroet (foto: srk 20/9-09)

 

970 m nord for Kogsbølle trinbræt dukker to lodrette skinnestykker op. Der kan ikke have været en overkørsel her på grund af skrænterne. Måske et drejekryds i forbindelse med en sti (foto: srk 20/9-09)

 

Næsten samme sted som forrige foto. Den nyere trappe på banens venstre side set fra Nyborg kunne tyde på, der altid har været en sti. I modsatte side er der en tilsvarende trappe (foto: srk 20/9-09)

 

Her ses trappen i højre side oppe fra marken (foto: srk 20/9-09)

 

Sådan ser strækningen ud mod syd ved trapperne (foto: srk 20/9-09)

 

870 m nord for Kogsbølle trinbræt ser der sådan ud nede i udgravningen set mod Bynkel (foto: srk 20/9-09)

 

Næsten samme sted som forrige foto set oppe fra marken langs udgravningen mod Bynkel. Enkelte rester af banehegnet i meget dårlig stand findes langs marken (foto: srk 20/9-09)  

 

Samme sted set mod Kogsbølle. Banen lå nede i udgravningen til venstre. Man fornemmer tydeligt det kuperede terræn, der besværliggjorde baneprojektet. Ca. 10 m fremme har der været en overkørsel (foto: srk 20/9-09)

 

Her omtrent har der været en overkørsel (850 m nord for Kogsbølle trinbræt). Genstanden til venstre er en foderautomat til fasanerne (foto: srk 20/9-09)

 

Samme sted som forrige foto. Her ses resterne af baneleddet (foto: srk 20/9-09)

 

Enkelte steder ses hegnsstolper med kramper og rusten ståltråd fra banens tid (foto: srk 20/9-09)

 

Sådan ser strækningen ud mod syd umiddelbart efter overskæringen 850 m nord for Kogsbølle trinbræt (foto: srk 20/9-09)

 

Samme sted som forrige foto. Lysningen i baggrunden er overkørslen (foto: srk 20/9-09)

 

620 m nord for Kogsbølle trinbræt. Banen lå hvor hjulsporene ses og fortsatte ind i buskadset (foto: srk 20/9-09)

 

590 m nord for Kogsbølle trinbræt er der ingen problemer med hensyn til femkommelighed, da den gamle banestrækningen er omdannet til en fin markvej. Også her lå sporet i en udgravning (foto: srk 20/9-09)

 

Samme sted set den modsatte vej. Lidt af brændestablen ses til højre. Markvejen drejer væk fra banens tracé (foto: srk 20/9-09)

 

Lidt længere mod syd hvor udgravningens dybde fornemmes (foto: srk 20/9-09)

 

400 m nord for Kogsbølle trinbræt. Træerne er ved at lukke sig over banen men stadig fin passage (foto: srk 20/9-09)

 

Lidt længere mod syd ses den flotte Kogsbølle Gård på venstre side (foto: srk 20/9-09)

 

Samme sted set den modsatte vej hvor en enkelt fasan har forvildet sig ud på "sporet". Ellers observeredes ingen andre levende væsner, bortset fra snegle, på hele strækningen fra Bynkel til Kogsbølle (foto: srk 20/9-09)

 

170 m nord for Kogsbølle trinbræt. Her har nogen "saboteret" banen, der fortsatte ligeud på en dæmning og ind i udgravningen, hvor træerne danner et "V". På marken til venstre ses endeløse rækker solbærbuske af sorten "Ben Tron" (foto: srk 20/9-09)

 

Strækningen samme sted set den modsatte vej. Nede ved lysningen til højre lå Kogsbølle trinbræt, der bestod af et skur, hvoraf intet er tilbage (foto: srk 20/9-09)

 

Ved Kogsbølle trinbræt ses stadig flere lodrette skinnestykker, der bar et hegn  i banens tid og fulgte vejforløbet ved overkørslen. Set mod vest (foto: srk 3/2-18)

 

På modsatte side ses samme markering. Set mod øst (foto: srk 3/2-18)