Foto: OZ6ZS

Opdateret feb. 2013

Bund og top på den 219 m høje mast  (foto: OZ6ZS 26/4-2001)


 

Her starter rundvisningen ved en af mast-bardunernes ankerblokke.

Garagerne bagved er for at hindre nedfaldende is i at beskadige bilerne.

Rundviseren, Chr. Plough fra DR, ses yderst til venstre (foto: OZ6ZS)


Hans Chr. Plough, OZ1LD,  3TQ og  8JD                         Antenne-filter

Gammel tv-sender med radiorør                       Nødstrømsgenerator

(foto: OZ6ZS)


 

Hans Chr. Plough viser forskellige stel      FM-sendere for program 1 og 2

           Modul for tv-sender åbnes                        Det åbne modul             

           (foto: OZ6ZS)   


 

Stel for NMT-900                                         Stel for NMT-450    (foto: OZ6ZS)

Foruden distribution af radio- og tv-signaler havde Sdr. Højrup også basisstationer for det første fuldautomatiske mobiltelefonnet også kaldet Nordisk Mobil Telefon. NMT-450, der kørte på 450 MHz, blev åbnet i 1982. NMT-900 anvendte 900 MHz og startede i 1987. Begge blev nedlagt den 1/3-2002 kl. 12.  Systemet var baseret på analog teknologi og er senere afløst af nye digitale systemer som fx GSM 

 


 

I 2005 fyldte Sdr. Højrup senderen 50 år, hvilket medførte nogle artikler i Fyens Stiftstidende

 

Fyens Stiftstidende den 9/8-2005:

 

Dagens billede, som er taget for 50 år siden (aug. 1955), syner umiddelbart ikke af noget særligt. Fire mand bakser med en stålwire, mens en femte mand ser på. Ikke desto mindre viser det en begivenhed, der fik vidtrækkende konsekvenser for odenseanere og de øvrige fynboer. Rejsningen af den 219 m høje fjernsynsmast i Sdr. Højrup på Midtfyn blev indledningen på den fynske fjernsynsrevolution, som skulle vise sig at få en enorm indvirkning på fynboernes sociale liv. I første omgang var det dog selve fjernsynsmasten, der forårsagede det store postyr. Da den stod færdig i oktober 1955, valfartede fynboerne ud for at se "Fyns nye vartegn", som man omtalte den. Fjernsynsmasten blev sammenlignet med Fyns gamle vartegn, Odinstårnet, som var blevet bombesprængt i december 1944. (Foto: Fyens Stiftstidende og Stadsarkivet)

 


 

 

Travlhed i kontrolrummet få dage før indvielsen 17. december 1955. Fra venstre ses ingeniør Robert Franks fra Marconi, civilingeniør Jørgen Hansen og Aage Stokbæk, radiomester og stationsleder helt op til 1993. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv Ringe)

KLIK HER for at læse hele artiklen i Fyens Stiftstidende den 17/12-05

 

Sdr. Højrup november 1955 (fotograf ukendt). Folk tiltrækkes af den nye tv-sender med den 219 m høje gittermast 

 

 Sdr. Højrup november 1955 (fotograf ukendt)

 

Prøvebillede anno 1955. Dengang bestod prøvebilledet af et papskilt foran et fast tv-kamera. Farver kunne ikke sendes. Fra 1970'erne dannes prøvebilledet elektronisk og i farve

 

Dette luftfoto må være fra tv-stationens tidligste år (1955-61). Billedet er beskåret, men kan ses i sin helhed og større opløsning ved at KLIKKE HER

(Ophav: Odense Luftfoto)

 


 

Den 31. oktober 2009 ophørte tv-signalet fra Sdr. Højrup og andre analoge tv-sendere. Nu dækkes det meste af Fyn med digitalt tv fra Tommerup-senderen.  En epoke er slut efter 54 år med analogt tv fra masten i Sdr. Højrup 

 


Din browser understøtter ikke

 

Tryk på play for at se de sidste to minutter fra Sdr. Højrup optaget 31/10-09 kl. 23:58. Bemærk under "DR1" logoet øverst til venstre står der "Analog". Signalet er opfanget med antennen vist herunder:

 

Sådan så en typisk udendørs tv-antenne ud til den frekvens, Sdr. Højrup sendte på  


 

Sdr. Højrup sendte DR1 på VHF kanal 3 (55,250 MHz) vandret polariseret med en effekt på 25 kW. Antennehøjde over jorden var 188 m. Kote 88 m. Endnu udsendes fire FM radioprogrammer med 60 kW samt DAB radio med 2 kW

 

Sådan ser området omkring senderen ud i dag, Sdr. Højrupvejen 21, 5750 Ringe. Bardunernes ankerblokke af beton ses tydeligt og især skyggen fra den 219 m høje mast (Luftfoto 2011)

 

At man i sin tid havde travlt med at opføre den fynske tv-sender fremgår af næste billede, der er optaget et år før stationen begyndte at sende, og hvor der endnu ikke ses nogen form for aktivitet på marken:

 

Luftfoto fra 1954 med markerne hvor senderen startede året efter