Se hvad der er tilbage af Svendborgbanen omkring stationerne i Slude, Frørup, Øksendrup og Rygård.

 

KLIK HER  for at gå til stationerne fra Hesselager til Svendborg (2. del)

 

Lokaliteterne er gennemgået og fotograferet efterår 2005 af Mathias Dyhr, der har alle rettigheder til de viste billeder. Kontakt evt. Mathis på: mathiasdyhr.dyhr063@gmail.com

 

Kort med de fotograferede stationer. Ved at klikke på kortet, kan der springes direkte til det ønskede sted. 

 

 

 

 

 

28,2 km fra Svendborg 

9,5 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Sds

Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg

 

Slude Holdeplads. Adgangsvejen set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Slude Holdeplads set mod nord. Sporet lå til højre for bygningen, der er noget forandret med nyt tag og vinduer. De karakteristiske røde murstensstriber befinder sig nu under et tykt lag maling (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Slude Holdeplads set den modsatte vej. Døren ud til perronen er forsvundet, men dens placering kan anes i murværket. Verandaen og bygningen til højre er ikke fra banens tid (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Slude Holdeplads set fra banesiden. Parabolantennen på gavlen angiver retningen mod syd (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning syd for Slude station. Ca. 500 meter fra stationen mod Frørup/Svendborg ses banens forløb stadig. Stationen ligger på den anden side af marken (Foto: srk 27/1-2018)

 

Strækning syd for Slude station. Lidt længere ude mod Frørup/Svendborg ses banens forløb tydeligt over en længere strækning - set mod Slude/Nyborg  (Foto: srk 27/1-2018)

 

Strækning syd for Slude station. Ca. 700 m syd for stationen set mod Frørup/Svendborg. Henne i bevoksningen til venstre dukkede en af banens km-sten op (Foto: srk 27/1-2018)

 

Strækning syd for Slude station. Her ses banens km 27,5 sten næsten blotlagt på vej ned ad skrænten. Den røde malig ses, noget usædvanligt, endnu (Foto: srk 27/1-2018)

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

26,1 km fra Svendborg 

11,6 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Fps

Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg

 

Frørup station set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station set fra vejsiden med pakhuse i baggrunden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station set fra banesiden. Højre side er mod Nyborg. Døren til perronen er nu tilmuret. Desuden ses en tilbygget udestue og terrasse (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station set mod Nyborg. Hvor græsses ses lå perroner og spor (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Noget af perronforkanten ses stadig i haven (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Den tidligere toiletbygning under renovering. Pakhuset ses i baggrunden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Pakhus med intakt skydedør (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Pakhuset set fra modsatte side (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Det lille pakhus der nu fungerer som brændeskur (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Endnu et skur. Måske et tidligere signalskur? (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Frørup station. Endnu en bygning i forbindelse med stationen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

23,9 km fra Svendborg

13,8 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Øp

Stationen lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Øksendrup station set fra vejsiden. Stationen er nok den, der har det mest oprindelige præg på strækningen. De udskårne træfigurer på kvistene ses stadig (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra banesiden. Også her er døren til perronen muret til. Vinduerne ser ud til at være den originale stil. Stationen lå på banens venstre hånd set fra Nyborg. Stationsskiltet sad mellem vinduerne i stueplan og 1. sal. Der hvor skiltet sad, ser murstenene ikke helt så patinerede ud. Hele facaden var i banens tid dækket af vildvin (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra banesiden. Tilbygningen til højre holdt i samme stil er af nyere dato (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd. Moderne tider har også indfundet sig i Øksendrup i form af en parabolantenne. Døren var tidligere et vindue magen til det ved siden af (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd/banesiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd/banesiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd/banesiden med toiletbygningen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd/banesiden med toiletbygningen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra syd/banesiden. Stationens sporareal er nu græsplæne (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Perronforkanten findes stadig i haven (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Perronforkant i nærbillede (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Perronforkanten anes midt i billedet (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Gamle skinner (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Gamle sveller mangler heller ikke (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station med toiletbygningen. Den tidligere perron er nu terrasse (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station. Toiletbygningen set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Øksendrup station set fra den nedlagte banestrækning nord for stationen. Vejen der krydser er Anhof Allé (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)          

 

Strækning nord for Øksendrup station. Banen set lige efter Øksendrup station mod nord/Frørup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning nord for Øksendrup station. Banen set mod nord/Frørup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning nord for Øksendrup station. Hegnspæl  og ståltråd fra det gamle banehegn ses også her på strækningen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Strækning nord for Øksendrup station. Set mod syd/Øksendrup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)  

 

Strækning nord for Øksendrup station. En skinnestump vidner stadig om at her var tidligere et markled (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning nord for Øksendrup station. Kirketårnet i Frørup ses helt ude til venstre (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

 

Strækning nord for Øksendrup station. Banen set mod nord/Frørup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)              

 

Strækning nord for Øksendrup station. Banen set mod syd/Øksendrup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)      

 

Strækning nord for Øksendrup station. Banens km 25 sten findes stadig 1,1 km nord for Øksendrup station (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)     

                

Strækning nord for Øksendrup station. Set mod nord/Frørup. Her ender banen tilsyneladende. Ved træerne i baggrunden løber Kongshøj Å, hvor der var betydelige jordarbejder (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

 

Strækning nord for Øksendrup station med den høje dæmning ved Kongshøj Å set mod Frørup/Nyborg (Foto: srk 28/1-2018)

 

Strækning nord for Øksendrup station. Her ses den gamle kvaderstensbro fra 1896 over Kongshøj Å (set mod øst). Selv med vægten af den enorme jorddæmning ser broen stadig ud til at være i fin form (Foto: srk 28/1-2018)

 

Strækning nord for Øksendrup station. Efter den store dæmning ved Kongshøj Å er banen atter blevet til mark. Set mod Frørup/Nyborg (Foto: srk 28/1-2018)

 

 

Strækning syd for Øksendrup station

 

Strækning syd for Øksendrup station. Set mod Øksendrup/Nyborg (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Banen som den ser ud i dag kort efter stationen mod syd. Set mod Øksendrup/Nyborg (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Banen set den modsatte vej mod Glorup/Svendborg (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Lidt længere ude set mod Glorup/Svendborg (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Hegnsstolpe med ståltråd på banens østside. Flere steder ses rester af banehegnet langs udgravningen (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Et kig ned i den vandfyldte og tilgroede udgravning, hvor banen lå (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Ca. 500 m efter stationen ses en markoverkørsel med en enkelt rest af leddet. Banen lå nede i udgravningen. Set mod vest (Foto: srk 18/2-2018)

 

Ledstolpen i nærbillede

(Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Set mod Glorup/Svendborg ved markoverkørslen. Den tidligere banestrækning indbyder ikke til en rask gåtur, da den er blevet til et nyt vandløb og meget tilgroet. Et godt sted for det vilde dyreliv. Her sås bl.a. et rådyr og flere fasaner (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Svært at se men her ender den til tider dybe udgravning ca. 900 m fra stationen og 400 m efter markoverkørslen. Set mod Øksendrup/Nyborg (Foto: srk 18/2-2018)

 

Strækning syd for Øksendrup station. Set den modsatte vej - mod Glorup/Svendborg fra det sted hvor udgravningen ender på forrige billede. Banen er atter blevet til mark. Glorup trinbræt lå ude i horisonten ca. 700 m væk (Foto: srk 18/2-2018)

Gå til oversigtskortet

 

 

22,4 km fra Svendborg

15,3 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Gls

 

Glorup trinbræt set mod Øksendrup/Nyborg. Der er intet at se mere, men hovedsporet må have ligget ca. hvor hjulsporene ses og sidesporet til højre for dette. Trinbrættet lå 1,5 km syd for Øksendrup. I forgrunden Glorupvej (Foto: srk 18/2-2018)

 

Glorup. I dag er der heller intet at se efter banen på den modsatte side af Glorupvej. Set mod Rygaard/Svendborg. Langå Kirke ses i baggrunden (Foto: srk 18/2-2018)

 

Glorup. Bevæger man sig derimod et par kilometer opad, ses banens forløb stadig i samme landskab vist på forrige foto. Den tidligere bane er markeret med røde pile på luftfotoet fra 2017 (Ophav: Geo Fyn)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

20,6 km fra Svendborg

17,1 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Rds

Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg

 

Rygaard station set fra vejsiden. Godt camoufleret af buske og træer. Det kan dog ikke skjules, at stationen er blevet malet og forsynet med nyt indgangsparti  (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station set fra banesiden. Stationen har fået en altan på syd-gavlen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station set fra banesiden mod nord/Øksendrup (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

 

Rygaard station. Det gamle plankeværk mellem hoved- og toiletbygning står endnu. Set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station. Toiletbygningen set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station set fra Nyborgvej (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station. Skinnestump ved stationsbygningen (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Rygaard station. Lige før stationen set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

 

Rygaard station. Kort efter stationen set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning nord for Rygaard station. Betonbroen fra 1933 over den gamle Svendborg landevej står endnu. Set mod syd. Tog til Nyborg kørte mod højre (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

 

Strækning nord for Rygaard station. Banens 21,5 km sten findes hvor rækværket på broen ovenover begynder i venstre side (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

Gå til oversigtskortet

 

 

Da Ny Nyborg Kommune mod syd ender kort efter Langå/Rygård Station, slutter artiklen her. Næste station lå i Hesselager, der nu er beliggende i Svendborg Kommune

 

KLIK HER  for at fortsætte mod Svendborg (2. del)

 

KLIK HER  for at komme tilbage til siden om Svendborgbanen