Artiklen er delt op i 8 strækninger i gamle Nyborg Kommune. Det er muligt at klikke på kortet og springe til det ønskede sted, men det anbefales at starte herunder med 1. del. I bunden af hvert afsnit er der link til næste strækning.  

Det er også muligt at se alle stationerne fra Slude til Svendborg:

 

KLIK HER for at se hvad der er tilbage af stationerne fra Slude til Svendborg

 

Denne mulighed findes også nederst i 8. del

 


Nyborg-Vindingevej

 

 

Gennemgangen starter ved den gamle banegård i Nyborg og mod syd. Omkring banegården er skinnerne væk, men kort efter dukker et nyt spor op, der ligger nogenlunde hvor SNB kørte. Strækningen benyttes stadig som godsbane ud til Avernakke og enkelte gange om året til veterantog. 

Pile-markeringen på de efterfølgende billeder er ikke en præcis geografisk retning, men viser banens retning, S= mod syd (Svendborg) og N= mod nord (Nyborg).

Strækningen er gennemgået den 6/10-2008

 

Nyborg gamle banegård fra perronsiden som den ser ud efterår 2008. Efter togdriften overgik til den nye banegård, blev den efter en større renovering indrettet til beboelse. SNB holdt til i et sækspor ved det gamle posthus, der ligger umiddelbart før banegårdsbygningen. SNB havde sin egen station med remise inde i byen (foto: srk 6/10-08)

 

Området ved det gamle posthus hvor SNB holdt til (foto: srk 6/10-08)

 

Enghavevej-Storebæltsvej. Her lå tidligere den høje bro med tilhørende dæmning. Alt er væk i dag. SNB's spor gik gennem rundkørslen  (foto: srk 6/10-08)

 

Det gamle posthus og banegård. SNB's spor lå yderst til venstre (foto: srk 6/10-08)

 

Efter rundkørslen ser der sådan ud i dag. Her var tidligere et stort sporareal. SNB's spor lå helt til højre tæt op til husene. I baggrunden ses noget af nybyggeriet ved havnen (foto: srk 6/10-08)

 

Her ses et gammelt rækværk fra banens tid. Sporet lå helt op til stensætningen (foto: srk 6/10-08)

 

Søndergade. SNB's spor lå helt op til huset. Faktisk måtte der rives huse ned i Søndergade og Jernbanegade for at få plads til sporet, der kom til at gå i den skarpeste kurve på et dansk hovedspor. Sporet på billedet er et nyanlagt havnespor til den nye station (foto: srk 6/10-08)

 

Jernbanegade med kirkespiret i baggrunden (foto: srk 6/10-08)

 

Her ses området den modsatte vej. Det nuværende spor blev lagt efter færgedriftens ophør for at sikre forbindelse mellem den nye station og havnesporene (foto: srk 6/10-08)

 

Banegårdsgade-Toldbodgade. SNB's spor lå hvor vejen ses. Efter de to huse til højre lå tidligere Kulimporten, hvor banen passerede under en større jernkonstruktion hvorpå en kran kunne køre, når der skulle losses skibe (foto: srk 6/10-08)

 

Her i spidsen ved Dronningensvej-Havnegade lå SNB's lokalstation. Sporet fører ud til Avernakke og anvendes stadig til godstransport og en sjælden gang veterantogkørsel (foto: srk 6/10-08)

 

Sporet set den modsatte vej med den gamle toldbod. I SNB's tid måtte der køres 7,5 km/h over Adelgade, der heller ikke dengang havde nogen form for advarselssignaler men udelukkende en togfører, der gik foran toget for at advare de vejfarende. Efter Adelgade var hastigheden sat til 15 km/h (foto: srk 6/10-08)

 

På SNB's tidligere sporområde ved Dronningensvej er der opført butikker. Sporet på billedet følger SNB mod syd (foto: srk 6/10-08)

 

Samnme sted set den modsatte vej (foto: srk 6/10-08)

 

Sporet ligger samme sted som i SNB's tid (foto: srk 6/10-08)

 

Samme sted set op mod Vindingevej-Dyrehavevej (foto: srk 6/10-08)

 

Sporet ser helt nyt ud, da det blev renoveret af Carillion sommeren 2007. De tidligere sveller havde årgangssøm fra 1954 (foto: srk 6/10-08)

 

Overkørslen her ved Strandvejen-Dyrehavevej-Vindingevej havde et af landets længste bommeanlæg, som var delt i to med en ø i midten. Det gamle ledvogterhus, Vindingevej 1, ses foran flagstangen. Sporet ser ud til at have et knæk mod venstre længere ude. Leon Johannessen, OZ1LD, der er vokset op i området fortæller, at sporet blev flyttet mod venstre for at få plads til cykelstien. Tidligere var der et hegn mellem bane og sti, men da det hele tiden blev ødelagt, blev det opgivet (foto: srk 6/10-08)