Nyborgs største antennemast

Findes på Delfinvej ved det tidligere Kommunekemi, hvor Tele Danmark Mobil har en 99 m høj barduneret mast, der foruden selskabets egne mobiltelefonantenner også rummer tre andre operatørers antenner. Masten blev oprindelig opført af Post- og Telegrafvæsenet til brug for det nye fuldautomatiske mobiltelefonsystem Nordisk Mobil Telefon, NMT 450, der åbnede i 1982. NMT 900 kom til i 1987. Masten her blev taget i brug februar 1989. NMT-systemet lukkede ned den 1. marts 2002 kl. 12. Inden da var NMT blevet overhalet af det nye GSM-system fra 1992, der havde meget større kapacitet

Bygning og skure hvor det tekniske udstyr findes (Foto: srk  14/9-1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masten i 1999 (Foto: srk 14/9-1999)

 

Herunder den øverste, antennebærende del i forstørrelse:

Mastens antenner anno 1999. Antennerne er venligst identificeret af OZ1BFM Henrik fra TDM (Foto: srk 17/5-1999)

 

Sådan ser masten ud primo 2006:

 

Masten ser nu noget afpillet ud i toppen sammenlignet med billedet fra 1999. Parabolerne er erstattet af lyslederkabler, personsøgetjenesten er nedlagt. Det samme er NMT450 og 900. Der er kommet UMTS (3G) til, men her er der ikke brug for at placere antennerne 100 m oppe. Systemet bygger på mange små celler. Sådan ændrer teknologien sig hele tiden (Foto: srk 23/3-2006)

 

Mastens placering vist med rød cirkel

 

Det stod i avisen for 36 år siden:

Fyens Stiftstidende den 6. jan. 1988

 

 

>> NYBORG - Post- og Telegrafvæsenet får nu mulighed for at opføre en 99 meter høj telemast på Fladet.

Fristen for at komme med indsigelser til projektet udløb den 1. januar, og ingen har åbenbart følt sig generet af gigantmasten. I hvert fald har ingen beboere eller virksomheder protesteret mod opførelsen.

Masten, der kommer til at beslaglægge et areal på 12.000 kvadratmeter ved Delfinvej, opføres til glæde for alle skandinaver med mobiltelefoner.

Men P & T gør opmærksom på, at der også er mulighed for at bruge masten til lokalradio og TV.

Det er helt bevidst, at masten ikke bliver over 100 meter. En højere mast kræver nemlig afmærkning af hensyn til flytrafikken. Og et blinklys kunne genere omkringboende i området.

Foruden selve masten opføres en mindre bygning til det tekniske isenkram. Resten af pladsen skal bruges til de store barduner, som skal holde masten på plads.

Nyborg Kommune vil i videst muligt omfang sørge for at bevare beplantningen i området, så der er en naturlig sammenhæng med Provst Hjortsvej og fjorden.

Hverken Fredningsnævnet, Odense Stiftsmuseum eller Fyns Amtskommune har haft indvendinger mod opførelsen af masten.

Inden P & T kan gå i gang med at rejse masten, skal teknik og miljøudvalget og Nyborg Byråd dog give sin endelige tilladelse <<

Tilladelsen blev givet uden større sværdslag, og året efter, februar 1989, blev masten taget i brug til glæde for alle med en NMT-telefon