Se hvad der er tilbage af Svendborgbanen omkring stationerne i Hesselager, Gudme, Oure, Vejstrup, Skårup, Holmdrup, Christiansminde og Svendborg.

 

Lokaliteterne er gennemgået og fotograferet perioden 2005-09 af Mathias Dyhr, der har alle rettigheder til de viste billeder. Kontakt evt. Mathias på: mathiasdyhr.dyhr063@gmail.com   

 

Kort med de fotograferede stationer. Ved at klikke på kortet kan der springes direkte til det ønskede sted. 

 

 

 

 

18,1 km fra Svendborg

19,6 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Hrs

Stationen lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Hesselager station set fra vejsiden. Retning Nyborg var til højre. Stationens karakteristiske gule og røde mursten ses ikke længere. Tagpynten er derimod intakt (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Hesselager station set fra banesiden. Den gamle overdækning findes endnu (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Hesselager station. Overdækningen set tættere på. Den gamle dør er der også (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Hesselager station som den så ud sommeren 1963 (Foto: Lars Viinholt-Nielsen, jun. 1963)

 

Strækning nord for Hesselager station. Rester af baneled (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)  

 

Hesselager station. Sveller brugt som trappe (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Hesselager station. Her kom banen ind fra Nyborg (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Strækning nord for Hesselager station. Kort efter stationen set mod nord/Rygård (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)   

 

Strækning nord for Hesselager station mod Rygård station. Banedæmning set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005) 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

15,1 km fra Svendborg

22,6 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Gus

Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg

 

Gudme station set fra vejsiden. Stationen var med i Danmarks Radios "Hammerslag" nov. 2008, hvor den blev handlet til 2,495 mio. kr.  Bygningen er renoveret gennem 10 år og er nu det dyreste hus i Gudme. Desværre ses de karakteristiske røde murstensstriber ikke længere. Dog er tagpynten bevaret (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Gudme station set fra vejsiden. Den gamle overdækning ses endnu. Lidt længere mod højre (Svendborg) lå tidligere banens vandtårn, af hvilket intet er tilbage (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Gudme. Vejskiltet vidner om dengang, togene kørte (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Gudme station set fra luften 1950 (Ophav: Sylvest Jensen)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

11,4 km fra Svendborg

26,3 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Ors

Stationen lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Oure station set fra vejsiden. Her ses murstenene endnu men tagpynten er forsvundet (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)  

 

Oure station set fra luften 1950 (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Strækning nord for Oure station set mod syd (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)  

 

Strækning nord for Oure station set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

 

Strækning ved Oure station set mod nord (Foto: Mathias Dyhr, nov. 2005)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

9,7 km fra Svendborg

28,0 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Vps

Stationen lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Vejstrup station set fra vejsiden (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)  

 

Vejstrup station set fra banesiden. Retning Nyborg var mod venstre. Døren ud til perronen er muret til (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005) 

 

Vejstrup station set mod Nyborg. Banen lå til venstre (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)  

 

Vejstrup. Også her vidner vejskiltet om stedets fortid (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Vejstrup. Stationen og teglværket set fra luften 1939 (Ophav: Sylvest Jensen)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

7,1 km fra Svendborg

30,6 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Sps

Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg

 

Skårup station set fra luften 1950. Stationen er senere nedrevet (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Skårup luftfoto 1954. Stationen er markeret med en gul cirkel

 

Skårup. Her er ikke bare skinner og sveller forsvundet men hele stationsbygningen som den eneste på strækningen. I dag er opført et butikscenter og parkeringsplads på stedet. Kun vejskiltet afslører, hvor stationen tidligere havde sit domicil (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)   

 

Skårup. Hvor vejen, Vesterled, ligger, lå tidligere SNB's spor. Længere ude ses banestien mod syd (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning syd for Skårup. Stien på den gamle banedæmning efter Vesterled set mod syd/Holmdrup (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning syd for Skårup. Banens 6,5 km-sten ses endnu. Den lå 600 m efter stationen set fra Skårup (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Strækning syd for Skårup. Her stopper stien. Tidligere krydsede banen Nyborgvej længere ude. Set mod syd/Holmdrup (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

Gå til oversigtskortet 

 

 

 

 

4,8 km fra Svendborg

32,9 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Hms

Holdepladsen lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Holmdrup Holdeplads set fra vejsiden. Tilbygningen er af nyere dato men holdt flot i samme stil. Bagest ses toiletbygningen (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)  

 

Holmdrup Holdeplads set fra banesiden (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)    

 

Holmdrup Holdeplads. Sådan så der ud i 1950, mens banen endnu var i drift (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Her starter banestien nord for Egenappevej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien nord for Egenappevej ved 4,5 km-stenen set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Nærbillede af banens 4,5 km-sten beliggende 300 m syd for Holmdrup Holdeplads (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien nord for Egenappevej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien ved Egenappevej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien lige efter Egenappevej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Rester af baneled ved 4,0 km-sten lige før Huusomvej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien ved Huusomvej set mod Svendborg. Banens 4 km-sten ses her. Markeret med gul cirkel (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Nærbillede af banens 4 km-sten (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestiens krydsning med Huusomvej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien lige efter Huusomvej  mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien mellem Huusomvej og Linkenkærsvej mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien kort før Linkenkærsvej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Banestien ved Linkenkærsvej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde kort efter Linkenkærsvej set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Set mod Svendborg kort før Christiansminde trinbræt (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

1,8 km fra Svendborg

35,9 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Chs

Trinbrættet lå på banens venstre side set fra Nyborg

 

Christiansminde trinbræt. Man skal se godt efter for at få øje på perronkanten til venstre. Stedet var tidligere et yndet udflugtsmål om sommeren. Til trinbrættet hørte et venteskur. Billedet er set mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Christiansminde trinbræt som det så ud i banens sidste år set mod Svendborg (Foto: Lars Viinholt-Nielsen, 1964)

 

Christiansminde trinbræt set den modsatte vej - mod Nyborg. Her ses perronkanten tydeligere (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Christiansminde-Svendborg lige efter trinbrættet set mod byen  (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Holmdrup-Christiansminde. Set mod Nyborg kort før Christiansminde trinbræt (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09) 

 

Strækning Christiansminde-Svendborg. Ca. 300 m efter trinbrættet, mod Svendborg, ses underføring ved Bellevuevej. Den lille frihøjde skyldes ikke togene var ualmindeligt lave. Konstruktionen er udskiftet efter banens ophør (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning Christiansminde-Svendborg. Broen ved Bellevuevejen set den modsatte vej - mod Nyborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning Christiansminde-Svendborg kort efter Bellevuevej mod Svendborg (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning Christiansminde-Svendborg. Banen mellem frugtlageret og Statoil (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning Christiansminde-Svendborg langs med Kastanie Allé (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

 

Strækning Christiansminde-Svendborg. Her ender banestien set fra Christiansminde. Længere fremme er alle "spor" fjernede (Foto: Mathias Dyhr, 24/1-09)

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

37,7 km fra Nyborg

DSB-stationsforkortelse: Svg

 

Svendborg luftfoto 1954 ti år før SNB ophørte. Her ses mange detaljer omkring banearealerne

 

Sporarealerne herunder, der er fotograferet 2005, forsvandt året efter i forbindelse med en ny vejforbindelse mellem Dronningemaen og Nyborgvej

 

Svendborg. SNB's spor op mod dæmningen ved Nyborgvej (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. Det tidligere baneterræn. Nyborg-banens spor lå ovre ved Statoil tanken til venstre (Foto: Mathias Dyhr, mar. 2005)

 

Svendborg. Overkørslen i Havnegade (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. Da lokalstationen blev nedlagt brugte Nyborg-banen også dette spor (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. Flot står lokalstationen endnu med det karakteristiske spir (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. SNB's første banegård som den så ud i 1897. Flag og guirlander antyder, det er på banens indvielsesdag 1. juni samme år (Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv)

 

Svendborg. Samme sted som forrige foto. Nu ser  indvielsestoget ud til at være ankommet i 1897 (Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv)

 

Svendborg. Samme sted som forrige foto. Banegården set fra Frederiksgade 1898 (Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv)

 

Svendborg. SNB's oprindelige endestation fra banens åbning 1897. Da SNB blev optaget på Svendborgs oprindelige banegård ved siden af, fungerede bygningen i en årrække som ilgodsekspedition (Foto: Mathias Dyhr,  sep. 2005)

 

Svendborg. Lokalstationen set fra en mere skrå vinkel (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. I dag bliver lokalstationen brugt af postvæsenet (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Svendborg. Gammelt læssespor ses stadig ved banegården (Foto: Mathias Dyhr, sep. 2005)

 

Gå til oversigtskortet

 

AFSLUTNING

På hele strækningen mellem Nyborg og Svendborg er der fundet flere af banens gamle km-sten: 4 - 4,5 - 6,5 - 21,5 - 25 - 27,5 - 33 - 34,5 km. Har du fundet andre, send da gerne en mail.

 

Tak fordi du kiggede på denne side

Mathias Dyhr

mathiasdyhr.dyhr063@gmail.com

 

KLIK HER  for at returnere mod Nyborg (1. del)

 

KLIK HER  for at komme tilbage til siden om Svendborgbanen