Ørbæk-Nørremosevej

 

 

Denne del omhandler Ørbæk, der havde banens største mellemstation. I Ørbæk by er det stort set umuligt at se banens forløb. De tidligere arealer er bebyggede eller blevet til veje. Stationen er, som den eneste på RNB, nedrevet allerede i 1969, hvor den daværende Ørbæk Kommune opførte et rådhus indviet 1970, der senere i forbindelse med kommunesammenlægningen med Nyborg og Ullerslev i 2007 blev overflødigt og nedrevet 2015. På stedet er der i 2016 opført boliger i to etager. Vogterhuset ved Odensevej står der stadig. Ved Lindeskov ses nogle ledrester, og på Nørremosevej findes vogterhuset også endnu. Strækningen er senest gennemgået april 2018

 

Ørbæk. 800 m før stationen ses en større dæmningsrest på ca. 150 m. Denne er også meget synlig fra landevejen Nyborg-Ørbæk, der ligger umiddelbart til højre. Dæmningen er meget tilgroet og enkelte steder er der fjernet jord og andre steder kørt mere jord på siden banen ophørte. Set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 4/3-18)

 

Ørbæk. Ved dæmningens begyndelse ses stadig noget af banehegnet i højre side set fra Nyborg (foto: srk 4/3-18)

 

Ørbæk. Kommer man til Ørbæk fra Nyborg ad landevejen møder man i den første rundkørsel ved Ørbæk Kro en vej, der bærer navnet "Stationsvej". Således opmuntret begiver man sig videre blot for at opdage, at stationen, der lå for enden af vejen, er forsvundet (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. For enden af vejen dukker der endnu et jernbanerelateret vejskilt op (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Sporarealet lige nord for stationen som det ser ud i dag. Set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Sådan cirka her lå stationen og sporarealet. Stationen blev nedrevet i 1969, og senere opførtes Ørbæks rådhus. Dette er igen nedrevet og erstatet af 19 almene boligerne i 2016. Det gamle rådhus indeholdt en stor mængde af giften pcb, og kunne derfor ikke genbruges uden en meget omfattende renovering. Den store kælder under rådhuset kunne dog genanvendes til beboernes pulterrum (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Dette billede fra 2010 viser det nu nedrevne rådhus, der blev opført kort tid efter stationen blev nedrevet i 1969, og som nu er erstattet af boligerne på forrige foto (foto: srk 15/4-10)

 

Ørbæk. Billedet er taget ved krydset Odensevej-Birkevej-Banestien set mod Ørbæk st./Nyborg. Huset til højre er det tidligere vogterhus nr. 9 og stationen lå bag ved den røde bygning i baggrunden (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Det tidligere vogterhus nr. 9 med originalt murværk beliggende Odensevej 8 er efterhånden det eneste, der er tilbage fra banens 65-årige æra i byen. Den 1. feb. 1901 boede der i huset en ledvogter Erik Jørgensen (født 6/6-1870 i Hillerslev) og hustru ledvogterske Hansine Magrethe Frederiksen og to børn på 2 og 4 år. Huset blev solgt af DSB i 1965 for 12.000 kr. (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Gavlen ud mod banen på vogterhus nr. 9. Med lidt god vilje kan det godt ses, der har siddet to emaljeskilte under vinduet. Det ene med vogterhusets nr. og nedenunder en pil. På billedet fra 1959 ses skiltene, der sad på alle banens vogterhuse (foto: srk 18/4-18 og Sylvest Jensen Luftfoto 1959)

 

Ørbæk. Odensevej ved Birkevej hvor banen stort set fulgte vejens forløb mod Ellested/Ringe. Overkørslen her blev i banens tid betjent fra vogterhus nr. 9 (foto: srk 18/4-18)

 

Ørbæk. Lidt længere ude, ca. 650 m efter stationen, ses banens km 13,5 sten, og bagved noget der kunne ligne en banehegnsstolpe ved Birkevej/Spurvevej (foto: srk 4/3-18)

 

Ørbæk. Her slutter Birkevej, hvor sporet lå og fortsatte ud på marken for enden af vejen, hvor der intet er at se mere. Set mod Ellested/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Lindeskov

Midt imellem Ørbæk og Ellested findes Danmarks længste langdysse, 168 m lang og 10 m bred, der stammer fra bondestenalderen for ca. 5000 år siden. De fleste af randstenene er bevarede i alt 126. Der er kun et synligt gravkammer i nord siden, men der kan have været flere. Dyssen har ikke været udgravet, men blev restaureret i 1938, hvor mange af randstenene, der var væltet, blev rejst op 

 

Lindeskov. Ved første øjekast kunne det ligne en gammel banedæmning, men er langdyssen set mod syd. Egentlig var det meningen, banen skulle have gennemskåret langdyssen. Det blev heldigvis forhindret. Sporet kom i stedet til at ligge for enden af dyssen, hvor træerne ses (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. For enden af langdyssen dukker andre fortidsminder op - dog ikke helt så gamle. Det er resterne af et baneled hevet op med roden 

(foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Lidt længere inde i den lille lund ses flere rester af et baneled og noget sammenrullet ståltråd fra banehegnet. Leddet stod på en tidligere markvej umiddelbart syd for langdyssen og havde nr. 34 (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Endnu tættere på kan leddets nummer aflæses. Nummereringen begyndte i Ringe (foto: srk 28/2-13)

 

Plankort over banen ved Lindeskov og hvor ovennævnte leds placering ses ved pilen. Andre overkørslers numre ses også. Ude til venstre ses vogterhus nr. 8 (Nørremosevej)

 

Lindeskov. Her lå sporet set mod Ellested/Ringe (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Her lå sporet set den modsatte vej mod Ørbæk/Nyborg (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Markvejen ned til langdyssen set op mod Assensvej. Ved puklen på vejen krydsede banen i sin tid og var forsynet med et led, der havde nr. 33. Ude på marken er der intet at se mere (foto: srk 28/2-13)

 

600 m længere ude mod Ellested ses et ledvogterhus: 

 

Vogterhus nr. 8 på Nørremosevej eksisterer endnu som privatbeboelse. Det ligger 1,3 km før Ellested station. Venstre side er mod Ellested.    Folketællingen fra 1906 viser, at der i huset boede en banearbejder Mads Petersen (født 21/5-1878) og hustru Karen Petersen samt tre børn heraf et plejebarn. Iflg. Fyens Stiftstidende blev bevogtningen nedlagt den 19/11-1938. Huset blev solgt i 1960 for 7.000 kr. (foto: srk 8/4-18)

 

Udsigt mod Ørbæk/Nyborg fra Nørremosevej ved vogterhus nr. 8. Under pilen passerede banen langdyssen ved Lindeskov og fortsatte ud på marken, hvor der intet er at se i dag, og videre langs træerne til venstre lige inden Nørremosevej (foto: srk 9/5-18)

 

Og udsigten den modsatte vej - mod Ellested/Ringe - fra Nørremosevej ved vogterhus nr. 8. Banen fortsatte ud over marken og gik i en bue ned til Ellested station under pilen (foto: srk 9/5-18)