Refsvindinge Byvej-Longvej

 

 

Nu er vi omsider nået til næste stationsby: Refsvindinge, hvor der både er station og vogterhus. Stationen lå 10,0 km fra Nyborg. Denne del af gennemgangen omhandler strækningen ud til Longvej, der er 1,6 km lang. Efter stationen ses en større udgravning foruden rester af dæmninger, banehegn, sveller og led. Ved Longvej findes også et vogterhus. Strækningen er gennemgået primo 2010

 

 

Ved Refsvindinge Byvej tæt på Nyborgvej findes en kortere dæmning, hvor transformatoren og campingvognen står. Billedet er set mod Nyborg. Huset er det tidligere vogterhus nr. 11 (foto: srk 15/4-10)

 

Ledvogterhuset, der havde nr. 11, er blevet udvidet med en ekstra længe til venstre. Bemærk forskellen på vinduerne i den oprindelige konstruktion og den nye. Den ældre facon fornægter sig ikke. I 1906 boede her to voksne og otte børn iflg. folketællingen fra samme år (foto: srk 15/4-10)

 

Umiddelbart efter vogterhuset ligger Stationsvænget på venstre side. Det var tidligere en bivej, der kun førte hen til stationen, men nu er blevet forlænget og et større parcelhuskvarter er skudt op (foto: srk 15/4-10)

 

Her er Refsvindinge station i al sin herlighed set fra vejsiden. Det opsatte stillads antyder, bygningen stadig bliver vedligeholdt. Stationen ligger Stationsvænget 5 (foto: srk 15/4-10)

 

Ser man nærmere efter, er bygningen blevet forsynet med et flot smedejernsskilt med "Stationen" (foto: srk 15/4-10)

 

Her er stationen igen set fra vejsiden men fra den anden ende (foto: srk 15/4-10)

 

Stationen set fra banesiden (foto: srk 15/4-10)

 

Endnu et foto fra banesiden, hvor togene kørte indtil 1962 (foto: srk 15/4-10)

 

Lige efter Refsvindinge station er der opført parcelhuse, hvor sporet lå, men efter 300 m mod Ørbæk/Ringe kommer banen til syne igen ved Møllegyden. Banen ser ud til at blive anvendt som adgangsvej (foto: srk 4/5-10)

 

Banen set den modsatte vej mod Møllegyden (foto: srk 4/5-10)

 

Lidt længere fremme ender indkørslen ved "Skytternes Hus", der ligger på tværs af banen (foto: srk 4/5-10)

 

I venstre side ses rester af banehegn og et led. Tidligere var her en markoverkørsel (foto: srk 4/5-10)

 

I højre side står der også en ledstolpe i form af en skinne (foto: srk 4/5-10)

 

Lidt banehegn ses også her og noget oprullet ståltråd, der formodentlig stammer fra banehegnet (foto: srk 4/5-10)

 

På den anden side af huset er den gamle jernbane lavet om til skydebane, så det smager da lidt af fugl. Her findes en 300 m lang udgravning, hvoraf det første korte stykke anvendes af skytterne. Jordvolden i baggrunden er ikke fra banens tid. Den må være opført for at opfange vildfarne projektiler (foto: srk 4/5-10)

 

Heldigvis var flaget ikke hejst den dag og to personer, der dukkede op lovede, at der ikke ville blive skudt. Således beroliget kunne turen fortsætte (foto: srk 4/5-10)

 

Skydedæmningen set bagfra (foto: srk 4/5-10)

 

Umiddelbart efter skydedæmningen er udgravningen meget tilgroet og ser ud til at være i to niveauer. Det lavere niveau til højre er flere steder fyldt med vand. Set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Udgravningen længere ude set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Efterhånden er det mest nåletræer, der har indtaget den gamle banestrækning. Set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

En mindre skovsø er opstået her (foto: srk 4/5-10)

 

Her kan udgravningens dybde fornemmes (foto: srk 4/5-10)

 

Udgravningen kort før den ender set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Her ses slutningen på udgravningen, der ender ved en indhegnet plantage. Set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Herude ligger der noget umotiveret tre sveller uden årgangssøm (foto: srk 4/5-10)

 

Den indhegnede plantage set fra den modsatte side. Banen kom i en bue inde fra plantagen og fulgte jordvolden i forgrunden. Der er ca. 800 meter til Refsvindinge station og billedet er set mod denne (foto: srk 28/4-10)

 

Samme sted set modsatte vej mod Ørbæk/Ringe. Der er 600 meter til vogterhus nr. 10. Den røde pælmarkering er ikke et levn fra banen, men advarer om et nedgravet højspændingskabel sandsynligvis fra en vindmølle placeret til højre for fotografen. Midt i billedet ses endnu en banehegnsstolpe (foto: srk 28/4-10)

 

Lidt længere fremme er det meste af banen omdannet til mark, men enkelte banehegnsstolper ses stadig. Sporet har ligget til venstre for stolpen. Set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

Togene stødte ofte sammen med dyr og fugle; men banen kan næppe lastes for denne rovfugls triste skæbne (foto: srk 28/4-10)

 

Længere fremme begynder der at dukke en jernbanedæmning op. Set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

Her er dæmningen blevet afbrudt. Sandsynligvis for at skaffe lettere adgang mellem markerne. Lokale beboere havde advaret om, at der i tidens løb var både fjernet og fyldt ekstra jord på dæmningen i forbindelse med markarbejde. Billedet er set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

300 m før Longvej findes en 200 m lang dæmning, der er meget tilgroet. Billedet er set mod Refsvindinge/Nyborg (foto: srk 28/4-10)

 

Enkelte rester af banehegnet ses også her (foto: srk 28/4-10)

 

Her slutter dæmningen 100 m før Longvej. Sporet lå hvor højspændingsmasten står og fortsatte ned forbi vogterhus nr. 10, der ses til højre. Set mod Ørbæk/Ringe (foto: srk 28/4-10)

 

Overkørselen ved Longvej set fra landevejen mellem Nyborg og Ørbæk. Sporet lå, hvor vejen er højest. Til højre, godt gemt af bevoksningen, ses ledvogterhus nr. 10, med adressen Longvej 11 (foto: srk 28/4-10)

 

Nede ved hækken ses et stykke vinkeljern og til højre herfor noget der ligner en stolpe fra et banehegn (foto: srk 28/4-10)

 

Longvej. Overkørselen set den modsatte vej. Højre side er mod Ørbæk/Ringe, og hvor der stadig er en smule banedæmning tilbage (foto: srk 28/4-10)

 

Set mod Refsvindinge/Nyborg fra overkørselen. Højspændingsmasten står henover det tidligere spor (foto: srk 28/4-10)

 

Set mod Ørbæk/Ringe fra overkørselen. Masten i baggrunden står Industrivej 6 i Ørbæk (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 10 der også er blevet udvidet. Det er den bageste halvdel, der er det oprindelige vogterhus (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 10 til højre. Skillelinien mellem nyt og gammelt ses som en lodret fuge i murværket (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 10 i moderniseret udgave. De originale vinduespartier ses stadig. Sporet lå til højre (foto: srk 28/4-10)

 

Indgang og vinduer set fra en mere skæv vinkel (foto: srk 28/4-10)

 

Ingen tvivl om at det rigtige sted er fundet. På gavlen ud mod banen sidder stadig det gamle emaljeskilt med vogterhusets nummer samt en pil, der peger mod Ørbæk/Ringe hvorfra nummereringen startede. Takket være den nuværende "ledvogterske" Karina Rasmussen, blev denne detalje heldigvis opdaget af fotografen. Karina Rasmussen ankom med en større børneflok. Vogterhuse har altid haft tradition for at huse mange børn, men det var vist kun poder, der skulle passes. Selv om der var nok at se til, blev der alligevel tid til en snak om stedet, og der blev fundet et herligt foto frem fra o. 1912 med ledvogterhuset og dets beboere, som er stillet til rådighed for læserne. Kan ses i artiklen om RNB under Refsvindinge (foto: srk 28/4-10)

 

Vogterhus nr. 10 set fra havesiden. Her ses en lavere tilbygning med skorsten. Det oprindelige vogterhus begrænser sig til venstre halvdel af bygningen i baggrunden. Sporet lå til venstre (foto: srk 28/4-10)