Ellested-Fjellerup

 

 

Denne del omhandler Ellested og strækningen ud til Fjellerup. Stationen i Ellested var en af banens største og findes endnu. Efter Ellested ses ingen rester før Kullerupvej, hvor banen krydsede. Vogterhuset forsvandt allerede omkring 1940, men der er stadig dæmninger, udgravninger, hegn-rester og km-sten på strækningen videre mod Fjellerup. Gennemgået senest april 2018 

 

16,6 km fra Nyborg

 

Ellested station set fra vejsiden beliggende Assensvej 72 tæt på 53,6 km kantpælen og stort set uændret. Stationen fungerer som privat beboelse (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station set tættere på fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station med bygningerne til venstre og højre set fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Bygningen til højre set fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station set fra banesiden, hvor der er mere tilgroet (foto: srk 15/4-10)

 

Gammel adgangsvej til Ellested station fra Ellestedvej, der nu er boligvej (foto: srk 15/4-10)

 

For enden af vejen ser der sådan ud. En af beboerne, Jens Clausen, peger op mod Ellestedvej og passagen mellem hus og garage, hvor der var en del cykeltrafik til stationen. Jens Clausen kunne næsten have en mistanke om, at nogen pønser på at åbne banen igen, da der stadig er tinglyst en servitut om åben passage til stationen, selv om den blev nedlagt i 1962. Noget af stationen ses i baggrunden fra banesiden (foto: srk 15/4-10)

 

I banens tid var vejforløbet noget anderledes, men det var her, sporet krydsede og fortsatte mod Fjellerup/Ringe til venstre for huset lige bagved lygtepælen. Billedet er taget mod Ringe fra Assensvej 200 m fra stationen. Vejen til højre er Ellestedvej og vejen længere ude i venstre side er Lykkesholmsvej (foto: srk 15/4-10)

 

Samme sted set den modsatte vej. Stationen ligger bag ved grantræerne (foto: srk 15/4-10)

 

Banen mod Fjellerup/Ringe lå til venstre for dæmningen. Huset er nr. 49 på Assensvej (foto: srk 15/4-10)

 

Billedet er taget på Kullerupvej set mod Assensvej ca. 1 km efter forrige foto, hvor vogterhus nr. 6 lå (markeret med gult kryds). I dag er der absolut intet, der afslører, hvor banen gik på strækningen fra det tidligere vogterhus og til Ellested station, selv om der var både dæmninger og gennemskæringer indtil 1962. Marken er ført tilbage til det oprindelige udseende. Forhøjningen på vejen afslører dog, hvor sporet krydsede. Iflg. Fyens Stiftstidende ophørte bevogtningen på stedet den 1. oktober 1938. Vogterhuset forsvandt omkring 1940, og der ses heller ingen rester af dette (foto: srk 8/4-18)

 

Målebordsblad rettet i 1937 med vogterhus nr. 6 på Kullerupvej. Ved næste kortudgivelse i 1945 var huset forsvundet. Folketællingen fra 1916 viser, at huset beboedes af banearbejder Laurits Henriksen og hustru Marie Henriksen samt tre børn hvoraf det ældste (født 1893) står opført som ledvogterske. Hustruen afgik ved døden 10/3-1917 i en alder af 53 år efter at have lidt af tuberkulose i to år, oplyser de gamle dokumenter. Desværre haves intet billede af vogterhuset.

 

På den modsatte side af Kullerupvej set mod Fjellerup/Ringe er der heldigvis meget at se endnu efter banen. Ved den gule pil ca. 200 meter fra vejen ligger der en længere dæmning (foto: srk 8/4-18)

 

Her starter en længere dæmningsrest op til fire meter høj og godt tilgroet (foto: srk 8/4-18)

 

Dæmningen lidt længere ude set mod Fjellerup/Ringe. Det er muligt at færdes på stedet dog med noget besvær (foto: srk 8/4-18)

 

Holder man ud og forsætter, belønnes man med synet af banens km 18,5 sten ca. 350 m fra Kullerupvej. Set mod Fjellerup/Ringe (foto: srk 8/4-18)

 

Nærbillede af den støbte, trekantede kilometersten der angiver 18,5 km banelængde fra Nyborg. Oprindelig var stenen hvidmalet med røde tal (foto: srk 8/4-18)

 

Der ses ikke mange rester af banehegnet på første del af strækningen, men længere ude dukker der på sydsiden enkelte stolper og lidt ståltråd op, de fleste væltede (foto: srk 8/4-18)

 

Ca. 500 m efter Kullerupvej bliver dæmningen afløst af en mindre udgravning, der er fyldt med vand (foto: srk 8/4-18)

 

Omkring 600 m efter Kullerupvej dukker der en lodretstående skinnestump op. Her var der tidligere en markoverkørsel. Togene kørte foran den skrænt, der ses på billedet. Tidligere var der også en skrænt til venstre, men den er senere fjernet. Set mod Fjellerup/Ringe (foto: srk 8/4-18)

 

Den tilgroede udgravning og skinnestumpen set mod Ellested/Nyborg (foto: srk 8/4-18) 

 

Den modsatte vej er der intet at se efter banen så langt øjet rækker. Pilen viser, hvor banen fortsatte. Set mod Fjellerup/Ringe (foto: srk 8/4-18) 

 

Efter 600 meter mark uden spor af banen dukker en længere dæmning op kort før grænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune (foto: srk 18/4-18)

 

Oppe på dæmningen set mod Fjellerup/Ringe. Dæmningen er ca. 400 m lang (foto: srk 18/4-18)

 

Længere fremme er der blevet fjernet et stort antal træer fra dæmningen. Set mod Fjellerup/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Efter dæmningen har passeret et mindre vandløb, hvor grænsen til Faaborg-Midtfyn Kommune går, ses der ca. 30 m længere fremme noget, der kunne ligne en kilometersten i venstre side. Set mod Fjellerup/Ringe (foto: srk 18/4-18)

 

Efter afrensning af det meste mos med en pind viser det sig virkelig at være banens km 19,5 sten. Banelængden er målt fra Nyborg. Stenen er støbt og trekantet men vanskelig at få øje på, da den er så tilgroet og også gledet ned ad dæmningen (foto: srk 18/4-18)

Kilometerstenen set fra oven med målangivelser. Højden over terræn blev målt til 45 cm. De store tal er 11 cm høje, og det lille tal måler 7 cm i højden. Oprindelig var stenen hvidmalet og med røde tal. På statsbanestrækninger, hvad der er tale om her, selv om den blev drevet af SFJ indtil 1949, stod kilometerstenene med "lige" 100-meterangivelser til højre i inddelingsretningen - her med start i Nyborg, mens de ulige anbragtes i venstre side, som det er tilfældet med 19,5 km stenen på forrige foto. De trekantede beton km-sten med forsænkede tal er formodentlig indført omkring 1927 (ophav: srk 18/4-18)

 

Efter 250 m ender dæmningen ved en markvej, der går op til Assensvej. Ude på marken er der intet at se mere efter banen de næste 500 m til Fjellerup station, der lå i km 20,2 (foto: srk 18/4-18)

 

Dæmningen set fra siden den modsatte vej - mod Ellested/Nyborg (foto: srk 18/4-18)

 

Næste station var Fjellerup, der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorfor gennemgangen slutter her. Siderne opdateres jævnligt