Gl. kommunegrænse-Refsvindinge Byvej

 

 

Vi befinder os nu i den tidligere Ørbæk Kommune på den modsatte side af den indhegnede plantage, vi forlod i forrige del. Artiklen omhandler den 1,8 km lange strækning herfra og ned til Refsvindinge Byvej. Undervejs ses flere rester af banehegnet, men mange udgravninger og dæmninger er forsvundet i tidens løb. Strækningen er gennemgået maj 2010

 

 

Banen lå, hvor græsset ses. Kommunegrænsen gik langs med træerne i baggrunden. Set mod Nyborg (foto: srk 4/5-10)

 

Lidt længere mod Refsvindinge/Ringe er banen til gengæld let at finde, da den tilsyneladende fungerer som sekundær adgangsvej til Eskemosegård. Banen fortsatte ligeud, og det gamle kommuneskel gik ved træerne i baggrunden. Vejen til venstre fortsatte ligeud i en overkørsel i banens tid. Set mod Nyborg (foto: srk 4/5-10)

 

Der ses ingen rester af førnævnte overkørsel, men en gammel svelle er stillet på højkant som stolpe for et dyrehegn (foto: srk 4/5-10)

 

Efter den forsvundne overkørsel ser banens forløb sådan ud set op mod Eskemosevej/Refsvindinge/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Her ved Eskemosevej ender den nyanlagte "banevej" efter 200 meter. Videre mod Refsvindinge/Ørbæk ses flere banehegnsstolper langs marken. Til højre lidt af Østerskovgård på Østermarksvej (foto: srk 4/5-10)

 

Ved vejens begyndelse ses et skilt, der afslører, hvorfor en del af den gamle bane er omdannet til en fin kørevej (foto: srk 4/5-10)

 

Østermarksvej med Østerskovgård. Banen skar vejen omtrent mellem buskene og gården. Det er umuligt præcist at se, hvor sporet lå, når man færdes på stedet i dag. Højre side er mod Nyborg (foto: srk 4/5-10)

 

På et luftfoto fra 1992 kan banens linieføring omkring Østermarksvej stadig ses

 

Østermarksvej set mod landevejen. Banen skar vejen ca. 10-14 m efter træstubben til venstre. Banen lå i en mindre udgravning op til vejen (foto: srk 4/5-10)

 

Set mod Nyborg fra Østermarksvej er banen atter blevet til mark. Pilen viser, hvor sporet kom fra ved Eskemosevej 400 meter væk (foto: srk 4/5-10)

 

Strækningen set fra Østermarksvej mod Refsvindinge/Ringe. Det levende hegn ligger 130 m fra vejen. Den gule pil markerer stedet, hvor banen gik igennem. Bevoksningen ses også at være lidt lavere på dette sted. Fra Østermarksvej var der 1 km til Refsvindinge station (foto: srk 4/5-10)

 

Inde i hegnet, set fra modsatte side, dukkede først den højre stolpe med lidt ståltråd op og efter nogen tids søgen kom den venstre stolpe til syne ca. 14 meter fra den første begge godt skjulte af bevoksningen (foto: srk 4/5-10)

 

Hegnet set mod Nyborg. De gule pile viser, hvor de to hegnsstolper blev fundet. Sporet har ligget mellem de gule pile (foto: srk 4/5-10)

 

Strækningen set mod Refsvindinge/Ringe. Langs marken røber endnu en stolpe, hvor banen lå (til højre for stolpen) (foto: srk 4/5-10)

 

Samme stolpe set tæt på. Her omkring var der tidligere en markoverkørsel (foto: srk 4/5-10)

 

100 m fra det levende hegn med de to stolper set mod Nyborg. Sporet lå, hvor der nu er mark (foto: srk 4/5-10)

 

Få meter længere mod Refsvindinge/Ringe ligger der flere væltede banestolper. Set mod Nyborg (foto: srk 4/5-10)

 

Samme sted set mod Refsvindinge/Ringe (foto: srk 4/5-10)

 

Herfra og de næste 400 m er der ikke noget at se efter RNB, der ellers lå på en længere dæmning. Den gule pil markerer, hvor banen krydsede Refsvindinge Byvej kort før stationen (foto: srk 4/5-10)