Forrige

Næste

Km 33,0 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Hersnap vist på ældre kort (1:20.000)

 

Hersnap trinbræt. Venteskuret var rødmalet med grønne vinduesrammer. Ved dette trinbræt var der oven i købet to lamper/trykknapper for tog mod Martofte hhv. mod Kerteminde, måske fordi trinbrættet lå i en skarp kurve. De to trykknapper ses på standeren (Foto: Ulf Holtrup 1964) 

 

Hersnap trinbræt set mod Kirkebro/Martofte. Sidespor og læsserampe ses længere ude (Foto: Jens Bruun-Petersen 28/6-1964) 

 

Hersnap. Lokomotivet OKMJ 14 rangerer med roevogne på sidesporet (Foto: Arne Kirkeby 1963) 

 

Hersnap trinbræt. OKMJ 14 med roetog (Foto: Lars Viinholt-Nielsen okt. 1964) 

 

Hersnap trinbræt med sidesporet set mod Kirkebro/Martofte marts 1966 (Foto: Erik V. Pedersen)

 

Motortog lige før Hersnap trinbræt i 1954. Venteskuret ses desværre ikke på dette luftfoto. Det lå lidt længere til venstre. Til gengæld kan der ses helt til Kirkebro (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Hersnap trinbræt. Luftfoto fra o. 1964. Venteskuret indrammet med gult.

Trinbrættet lå ca. 150 m bag ved Hersnapvej 111, 5380 Dalby; men det er muligt at cykle eller gå ad den gl. bane, der nu er omdannet til en udmærket sti fra Dalby til Martofte. Fra Hersnapvej ved Dalby station er der 850 m til det sted, hvor venteskuret stod (Ophav: Cowi A/S og Grundkort Fyn A/S)

 

Hersnap havde et noget større venteskur end de andre trinbrætter, der ved et skillerum med skydedør var delt i en lukket afdeling mod nord og en halvåben del mod syd med en bred åbning mod perronen. Skuret var mere pyntet end standardtypen - med "løvsavsarbejde" over døre, vinduer og tagkanter. Venteskuret var ekstra stort på grund af stor sommerferietrafik til stranden ved Storebælt. Banen nåede sit højeste punkt her nemlig 18 m over havet

 

Det stod i avisen for 110 år siden:

Fyens Stiftstidende den 26. feb. 1914

>> Ved Hersnap Trinbrædt var igaar ved Aabningstogets Ankomst anbragt et Skjold med følgende Paaskrift: "Banens Aabning Velkommen. Held og Lykke følge Banen. Mindegaard" <<

 

Det stod i avisen for 88 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 20. feb. 1936

>> Nat-Toget til Martofte kørt fast ved Hersnap.

Sneploven stoppet ved Taarup. - Endnu ved Middagstid ingen Togforbindelse.

Indtil Midnat klarede Kertemindebanen Snestormen med nogle Forsinkelser; men saa var det ogsaa slut.

Nattoget efter Martofte, der gaar fra Kerteminde Kl. 0.22, kørte uhjælpelig fast ved Hersnap, og de faa Passagerer, der var med Toget, maatte gaa hjem eller paa anden Maade klare sig. Fra Kerteminde blev der udsendt en Sneplov til Assistance; men denne kunde ikke forcere Snemasserne ved Taarup Strand, og medens Motortoget ved Hersnap slap fra i Morges Kl. 8, sidder Sneploven endnu ved Middagstid fast ved Taarup <<

 

Det stod i avisen for 84 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 8. feb. 1940

>> Kerteminde-Morgentoget til Odense aflystes.
Morgentoget fra Martofte Kl. 6,30 i Dag, det saakaldte Skoletog, kørte fast i Driverne i Hersnap. Det blev herefter aflyst. Senere paa Dagen har Trafikken paa Kerteminde-Banen foregaaet nogenlunde normalt <<

 


PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Hersnap: 

"Vi kører videre mod Hersnap trinbræt i km 33,0. Igen et trinbræt med sidespor, der også har skifte i begge ender. Her er en bred perron med det sædvanlige høje elektriske stoppesignal, der jo kan betjenes af eventuelle rejsende. Venteskuret er længere end de hidtil sete på turen. Det er rødmalet med grøn dør og grønne vinduesrammer. Indgangen er uden døre, men åbningen er stor - den virker helt portagtigt. Der er kun vinduer ud til perronen et stort og to mindre og igen på den anden side af "porten" et stort vindue mere. Det er tydeligt at se, at vi er kommet til en anden stil end hidtil set, men det er jo også den nye del af banen vi er kommet til. Igen ligger sporet i en forholdsvis lang kurve forbi holdepladsen, måske fordi banen løber langs en hævning i landskabet. Mod øst kommer planum til at ligge ligesom lidt i en dal, og det er vel også derfor, at man har nogle snehegn liggende parat. En vinter med megen sne kan sikkert give store problemer her. I østlig retning ligger der en klat huse, som har givet trinbrættet navn, men husene anes næppe fra perronen. Her er noget øde. Ingen af eller på, kun et kort stop for min skyld"

 

Hersnap trinbræt som stedet ser ud i dag (2017) set mod Kirkebro/Martofte. Venteskuret lå inde i det nu tilgroede område til højre. Der ses ingen rester på stedet. Banestrækningen er også her omdannet til en fin gang- og cykelsti. Umiddelbart efter bevoksningen går der en ca. 150 m lang markvej op til Hersnapvej 111. Yderst til venstre på billedet skimtes tårnet på Stubberup Kirke (Foto: srk 29/8-2017)

 

Ved at bevæge sig lidt længere mod nord, dukker der pludselig en længere beton-kant op i højre side. Det er resterne af en siderampe, der lå ved Hersnaps sidespor omkring 80 m nord for venteskuret (Foto: srk 29/8-2017)

 

Her ses Hersnaps siderampe tættere på og i modsat retning mod Dalby/Odense (Foto: srk 29/8-2017)

 

 


Hersnap sporplan

Næste stop: KIRKEBRO


til oversigtskortet