Forrige

Næste

Km 9,2 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


V. Kærby vist på ældre kort (1:20.000)

 

Vester Kærby trinbræt set fra luften 1948. Venteskuret ses under den gule pil. Højre side er mod Dræby/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Vester Kærby trinbræt set fra luften 1951. Perronen med stoppesignalet ses til højre, mens venteskuret lå et godt stykke fra banen til venstre for Kærbygade for ikke at genere udsynet ved den ubevogtede overkørsel. Højre side er mod Agedrup/Odense (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Vester Kærby trinbræt set fra vest. Oprettet 1929. Venteskuret stod ikke på selve perronen men et stykke derfra på en bivej. Skuret er markeret med gult. Her har aldrig været sidespor. Trinbrættet lå tæt på Odense-Kerteminde landevejen (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Vester Kærby trinbræt. Her skulle de rejsende trykke for at få toget til at standse ved trinbrættet (Foto: Ulf Holtrup 1964)

 

Vester Kærby trinbræt set fra toget mod Dræby/Martofte (Foto: Erik V. Pedersen 20/3-1966)

 

Vester Kærby. Luftfoto fra 1954. Helt tilfældigt fik fotoflyet et kørende tog med på billedet. Desuden ses venteskuret. Parcelhuset, der ses ved siden af skuret på et af de forrige billeder, var endnu ikke opført i 1954. Kertemindevejen er senere rettet ud. Grunden til at venteskuret blev anbragt så langt fra sporet må tilskrives oversigtsforholdene for den ubevogtede bivej (senere Kærbygade), der krydsede sporet lige efter trinbrættet

 

Det stod i avisen for 95 år siden:

Fyens Stiftstidende den 19. nov. 1929

>> Kertemindebanen.

Som omstaaende bekendtgjort oprettes der fra og med imorgen et Trinbrædt ved Vester Kærby mellem Agedrup og Dræby Stationer ved Kertemindebanen.

Ligeledes fra og med imorgen oprettes der Ud- og Tilkørsel af Il- og Fragtgods samt Frimærkepakker fra og til Stationerne Dræby, Kølstrup og Ladby. Nærmere Bekendtgørelse herom findes omstaaende <<

 

Annoncen i Fyens Stiftstidende 19. nov. 1929

 

Det stod i avisen for 89 år siden:

Fyens Stiftstidende, den 14. jan. 1935

>> 80-aarig Mand fundet livløs i Ventesalen i V. Kærby.

Han førtes til Amtssygehuset, men var død ved Ankomsten hertil.

Igaar Formiddags fandt man i Ventesalen ved Vester Kærby Holdeplads en gammel Mand liggende livløs.

Falcks Ambulance i Odense tilkaldtes og førte Manden til Amtssygehuset, men ved Ankomsten hertil var han død.

Det oplystes senere, at den Afdøde var en 80-aarig Aldersrentenyder fra V. Kærby Chr. Christensen, som boede hos sin Datter og Svigersøn, Grd. Rs. Chr. Hansen, Vester Kærby.

Den gamle Mand havde igaar villet tage Toget til Brahetrolleborg for at besøge nogen Familie, han havde dér paa Egnen. Han er rimeligvis blevet nervøs for ikke at naa Toget i rette Tid og har herved overanstrengt sig mere, end han har kunnet taale.

Det lovbestemte Ligsyn er foretaget idag <<

 

Det stod i avisen for 74 år siden:

Nationaltidende den 17. mar. 1950

>> Ældre Mand kørt mod Tog og dræbt.

En ældre Mand, Partikulier Martin Hansen, Vester Kærby Mark, er paa Cykle tørnet sammen med Toget fra Kerteminde, da det skulde passere Vester Kærby Holdeplads. Martin Hansen havde formentlig ikke set Toget, der kørte ret langsomt, og kørte lige ind i det. Han blev slynget af Cyklen og blev liggende bevidstløs paa Vejen med forskellige Kvæstelser, bl.a. i Hovedet, og han døde senere paa Odense Amtssygehus <<

 

Det stod i avisen for 62 år siden:

Fyens Stiftstidende den 30. jul. 1962

>> Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbane

Fra og med tirsdag d. 31. juli 1962 sættes lyssignal i drift ved Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbanes overkørsel for bivejen Vester Kærby-Landevejen (ved Vester Kærby trinbræt).

De vejfarende skal standse for rødt blink, og togene fløjter normalt ikke ved passage af overkørslen.

Direktøren <<

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Vester Kærby: 

"Trinbrættet ligger ret tæt op til landevejen Odense-Kerteminde. Der er en samling huse langs en bivej, som løber i sydlig retning, men bortset fra disse huse virker stedet ikke overrendt. Vi ruller op langs en grusperron med cementkant, hvis formål er at holde på gruset, så det ikke skrider ned i sporet. På perronen står en enlig træbænk på "cementfødder" og så er der et perronsignal med følgende forklarende indskrift "Tryk her når toget skal standse". Nedenunder dette skilt er anbragt en solid kontakt, der nok ser ud til at kunne modstå et eventuelt angreb - i hvert fald et stykke tid - af hærværksfolk. Der er ingen, som skal af eller på her, men den flinke motorfører stopper alligevel toget, så jeg kan nå at få taget et billede. Det lykkes mig også samtidig at få et billede af venteskuret.  Dette står nemlig ikke på perronen, men er - uvist af hvilken grund - placeret et stykke derfra på bivejen, jeg nævnte før. Bortset fra det noget rustne stations- eller rettere trinbrætskilt minder træbygningen med fire fag vinduer og tilsyneladende ingen dør foran og mindre vinduer i gavlene om et kolonihaveskur. Men der er minsandten også vinduer i bagsiden af dette venteskur, viser et hurtigt kik. Banen har åbenbart sammen med perronsignalet ville sikre sig, at ingen rejsende sådan umiddelbart ville kunne overse togets komme, medmindre man er faldet i søvn, hvilket det ikke særligt spændende skur nemt kunne bevirke sit til. Det bør vel også lige anføres, at der ikke er noget sidespor her, men det har der nu aldrig været. Venteskuret havde - frit efter hukommelsen - en smudsiggul farve"

 

Vester Kærby. Her lå trinbræt-perronen. Set fra Kærbyvej mod Agedrup/Odense. Fynsværkets skorsten ses ude til højre (Foto: srk 17/10-2009)

 

Vester Kærby. Strækningen set den modsatte vej fra Kærbyvej mod Dræby/Martofte. Den gule pil viser hvor banen passerede Geels Å på en bro. Vejen til venstre er Odense-Kerteminde landevej (Foto: srk 17/10-2009)

 

Ved Vester Kærby i retning mod Kerteminde drejer cykelstien væk fra landevejen og passerer Geels Å på den gamle jernbanebro, der således har fundet ny anvendelse. Banelinien er kopieret ind som skygge. I dag ses ikke andre rester end broen (Luftfoto 2008/1954)

 

Her ses cykelsti og den tidligere jernbanebro over Geels Å mod Dræby. Kun stenfundamenterne er originale. Den gamle jernkonstruktion er skiftet ud med en af træ. Det sorte skifertag bag det røde hus til højre tilhører den tidligere Dræby station, der var næste stop (Foto: srk 17/10-2009)

 

Og her er broen set fra siden (Foto: srk 17/10-2009)

 

Til sidst et billede fra banens tid hvor lokomotivet OKMJ 14 passerer broen over Geels Å på vej mod Dræby/Martofte (Fotograf og dato ukendt)


V. Kærby sporplan

Næste stop: DRÆBY


til oversigtskortet