Vindinge Å-Bynkel

 

 

Her fortsættes med en gennemgang af SNB fra Vindinge Å til Bynkel. En strækning på 1,2 km.

 Undervejs kan man se en kilometersten nede i en lang, dyb udgravning, der er godt tilgroet, men med besvær kan passeres. Lige inden Bynkel Holdeplads passeres på en dæmning broen over Ørbækken, der stadig er i fin stand, men bedst kan ses ude fra vejen. Bynkel station, der i dag er  privatejet, findes stadig dog noget forandret.

Strækningen er senest gennemgået den 20/10-2008

 

Billedet er taget hvor udgravningen ender set fra Bynkel. Herefter er der intet tilbage de næste 400 m, hvorfor linieføringen er markeret med en stiplet linie. Hvor der nu er mark lå banen på en mindre dæmning (foto: srk 20/10-08)

 

Rester af banehegnet ved udgravningen. Den hvide porcelænsisolator skyldes formodentlig en landmand har brugt stolperne til elhegn på et tidspunkt. I dag behøves hverken elhegn eller pigtråd, det sørger naturen selv for i form af en kraftig torne-bevoksning, der er uigennemtrængelig (foto: srk 20/10-08)

 

Fra området ved udgravningen er der en flot udsigt til bl.a. Vindinge Kirke. Dem der byggede banen for over 110 år siden har haft den samme udsigt, da kirken stammer helt tilbage fra 1300-tallet (foto: srk 20/10-08)

 

Her starter udgravningen, der er ned til 8 m dyb. Som om tornebuske og meterhøje brændenælder ikke var nok, har nogen anbragt en større stenbunke ved indgangen til slugten, der gør den endnu mere ugæstfri. Selv om det lykkes at forcere stenene, kommer man ikke ret meget længere på grund af vildnisset. Det er bedre at gå langs marken og lidt længere frem, hvor det er muligt at komme ned ad skrænten, hvis man er i nogenlunde form. Man må være forberedt på at blive revet, stukket og brændt af førnævnte vækster (foto: srk 20/10-08)

 

På forrige billede ses et stykke skinne til venstre. Samme skinne ses her i nærbillede og har tjent som stolpe til et baneled ved den overkørsel, der tidligere var her (foto: srk 20/10-08)

 

Har man haft held til at passere stenbunken, mødes man af dette syn (foto: srk 20/10-08) 

 

Nede i udgravningen umiddelbart før km-stenen (foto: srk 20/10-08)

 

Efter en anstrengende tur gennem vildnisset kommer belønningen i form af banens 33 km-sten. Stenen måler 33 x 33 cm og ligger ca. 3 m fra banens midte i højre side set fra Bynkel. Den originale hvide og røde bemaling anes dårligt længere (foto: srk 20/10-08)

 

Utroligt men sandt. Her kørte togene for 44 år siden. Billedet er taget hvor km-stenen står (foto: srk 20/10-08)

 

Lidt længere mod syd ser der sådan ud. Cirklen markerer punktet ud for km-stenen (foto: srk 20/10-08)

 

Enkelte steder er der lidt mere fremkommeligt  (foto: srk 20/10-08)

 

Ret hurtigt lukker bevoksningen sig atter omkring banens tracé  (foto: srk 20/10-08)

 

Strækningen set den modsatte vej  (foto: srk 20/10-08)

 

Udgravningen lige før den ender. Lidt længere fremme er det muligt at komme ud på en mark, hvorfra næste billede er taget (foto: srk 20/10-08)

 

Den 300 m lange udgravning ved Bynkel set oppe fra marken (foto: srk 20/10-08)

 

Efter den dybe udgravning falder terrænet ned mod Ørbækken, og den afgravede jord er derfor brugt til at bygge en 150 m lang dæmning ned mod Bynkel station. Denne strækning er også godt tilgroet (foto: srk 20/10-08)

 

Broen over Ørbækken set fra Skolevej (foto: srk 20/10-08)

 

Broen har båret en flere meter høj dæmning lige siden banens start og dermed en ikke ubetydelig vægt, men er stadig i fin form (foto: srk 21/5-02)

 

Kort efter broen ser der sådan ud. Gavlen på Bynkel station ses, men videre passage er umulig (foto: srk 20/10-08)

 

Bynkel station som den ser ud efterår 2008 set fra hjørnet af Skolevej-Blankenborgvej. Stationen lå 32,4 km fra Svendborg (foto: srk 20/10-08)

 

Bynkel station set fra syd. Hvor den hvide tilbygning ses lå tidligere spor og perron. Blankenborgvej, forrest i billedet, lå i banens tid bagved fotografen og havde flere skarpe sving på grund af banen. Sporet mod syd lå hvor fotografiet er taget (foto: srk 20/10-08)