Lindenborgvej-Hjulbyvej

 

 

På den 1,8 km lange strækning ses mindre dæmingsrester, udgravninger, baneled, en station og vandløbsbro. Gennemgang er foretaget april 2010

 

Efter vogterhus nr. 15 ved Lindenborgvej findes en 170 m lang dæmningsrest, der er op til 2 m høj. Billedet er set mod Ringe (foto: srk 12/4-10)

 

Dæmningen set mod Nyborg med vogterhus nr. 15 til venstre. Dæmningen er tilgroet men mulig at færdes på (foto: srk 12/4-10)

 

Efter 170 m fra Lindenborgvej ender dæmningen brat og banen er omdannet til mark. Bygningen i baggrunden er det tidligere "Mondi" på Romsøvej (foto: srk 12/4-10)

 

Efter dæmningen ved Lindenborgvej er der ikke mange spor tilbage af RNB. Banen krydsede mellem de to kantpæle (km 28,9) på Fynsvej, der først blev anlagt mange år efter banen forsvandt. Banen fortsatte mod Lamdrup/Ringe ved den gule pil. Til højre ses "Højgård" på Nyhavevej (foto: srk 12/4-10)

 

Billedet er taget ud for "Højgård" set mod Nyborg ca. 300 m før Lamdrup station. Banen lå til højre for den 200 m lange jordvold, der er et snedige, som skulle beskytte banen. Højspændingsmasten på forrige foto skimtes til højre for træet (foto: srk 12/4-10)

 

Tidligere overkørsel ved "Højgård". En rest af baneleddet ses til venstre i banens højre side set fra Nyborg (foto: srk 12/4-10)

 

Nærbillede af leddet (foto: srk 12/4-10)

 

Her har banens km 4,5 sten fundet hvile. Stenen har stået 500 m før Lamdrup station, der lå 5,0 km fra Nyborg. På den oprindelige placering er der nu mark, hvilket må være årsagen til, den er blevet flyttet. Over 5-tallet er der et større 4-tal, hvilket er svært at se på billedet (foto: srk 12/4-10)

 

Kort efter overkørslen er banestrækningen over de næste 180 m stort set uberørt og befinder sig i en mindre udgravning. Set mod Ringe (foto: srk 12/4-10)

 

I højre side set fra Nyborg er banehegnet stort set intakt hele vejen (foto: srk 12/4-10)

 

Nyhavevej set fra banens tracé. Lamdrup station er skjult af træerne. Stationens adgangsvej ses til venstre ved bænken. I cirklen ses et rådyr ude på vejen (foto: srk 12/4-10)

 

Nyhavevej lige før Lamdrup station med banestrækningen set mod Nyborg. Her ses stadig en mindre udgravning (foto: srk 12/4-10)

 

Luftfoto af strækningen mellem Lindenborgvej og Lamdrup. Næsten 50 år efter banens nedlæggelse ses dens forløb tydeligt i landskabet

 

Lamdrup station beliggende Nyhavevej 1, Vindinge. Stationen fremstår næsten som i banens tid med enkelte tilbygninger. Set fra vejsiden. Det flotte stationsskilt er opsat efter nedlæggelsen. Lamdrup lå 5,0 km fra Nyborg og var første stop på banen mod Ringe (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup. Bygningen til højre for hovedbygningen set fra vejsiden (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup. Bygningen til venstre for hovedbygningen. Hovedbygningen har fået nyt indgangsparti. På det grønne skilt står der bl.a. "Station 1", hvilket ikke er helt forkert, hvis man tæller stationerne fra Nyborg-siden (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup. Den venstre bygning og hovedbygningen set den modsatte vej op mod adgangsvejen (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup. Hovedbygningen set fra banesiden (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup station set fra banesiden. Store kastanietræer er vokset op, hvor togene kørte. Stationsskiltet og alle perronforkanter er væk - og dog: se næste billede (foto: srk 12/4-10)

 

Bænken i haven er fremstillet af en gammel perronforkant, fortalte den nuværende "stationsforstander" Boye Albertsen. Ved adgangsvejen på Nyhavevej findes en lignende bænk (foto: srk 12/4-10)

 

Lamdrup. Hvor der nu er have, kom togene ind fra Nyborg (foto: srk 12/4-10)

 

På den anden side af Lamdrup station mod Ringe har "Tarco" oprettet en indhegnet oplagsplads, hvor tidligere det meste af stationens sporareal lå (foto: srk 12/4-10)

 

For enden af Teglgårdsvej og umiddelbart efter stationen findes en 6,2 m vandløbsbro over Vindinge Å i god stand trods over 100 år gammel. Det må frygtes, bevoksningens rødder med tiden vil nedbryde broen. Billedet er taget fra vejbroen over samme å (foto: srk 7/4-10)

 

Broen over Vindinge Å set fra Teglgårdsvej i en mere skæv vinkel (foto: srk 7/4-10)

 

En større dæmningsrest findes på privat område hos broens nærmeste nabo. Beboeren, Erik Lynge, fortalte, han ikke selv havde kørt med banen, men stadig huskede de brune motortog, der befarede banen de seneste år. Hans kone er opvokset her. Trappen til venstre er fremstillet af Erik Lynge efter banens nedlæggelse. Dæmningen har været anvendt som have og er nu tilplantet. Foto set mod Ringe (foto: srk 7/4-10)

 

Vindinge Å set mod nord oppe fra dæmningen/broen (foto: srk 7/4-10)

 

Udsigt fra den modsatte ende af grunden mod Lamdrup station, der ses under den gule pil. I den gule firkant ses resterne af et gammelt led inde i et tornekrat. Erik Lynge kunne fortælle, her tidligere har været en kirkesti. Bag indhegningen på billedet lå tidligere det meste af stationens sporareal. Hovedsporet lå til venstre for stationsbygningen. Erik Lynges svigerfar kørte dagligt med toget, hvilket togpersonalet var meget opmærksomme på. Var han ikke på stationen ved afgangen mod Ringe, kunne man opleve toget køre langsomt frem og fløjte hele vejen herned for at svigerfaderen kunne nå at springe på uden for sit eget hus (foto: srk 7/4-10)

 

Ledstolper set tættere på i banens højre side set mod Lamdrup station  (foto: srk 7/4-10)

 

Næroptagelser af samme led så det er muligt at læse, overkørselen havde nr. 70 (foto: srk 7/4-10)

 

I venstre side er der også rester. Leddet er meget frønnet og svært at se på billedet (foto: srk 7/4-10)

 

Flere rester af baneleddet i venstre side (foto: srk 7/4-10)

 

I haven har gamle sveller fra banen fundet ny anvendelse (foto: srk 7/4-10)

 

Bag pileskiltene ender banedæmningen kort efter åen. Tidligere fortsatte Teglgårdsvej mod Ferritslev, men blev afbrudt, da omfartsvejen Hjulbyvej blev anlagt i forbindelse med motorvejens videreførelse fra Hjulby til Langeskov o.1980. Da banen eksisterede, krydsede den Ferritslevvej, der senere er blevet rettet ud. Vogterhus nr. 14, der lå til venstre for sporet, er forsvundet sandsynligvis i forbindelse med udbygningen af vejnettet. Matrikelkort herunder (foto: srk 7/4-10)

 

På matrikelkortet (1:4.000) fra perioden 1953-91 ses det ændrede vejforløb